Ochranná známka ANACONDA
Logo ANACONDA

Hadice pre chladiace kvapaliny

Kĺbový článok

Kĺbový článok

Kĺbový článok na ohybné hadice pre chladiacu kvapalinu. Cena od 0,62 EUR

Hrdlo

Hrdlo

Hadica pre chladiace kvapaliny hrdlo. Cena od 1 EUR

Koncovka plochá

Koncovka plochá

Hadica pre chladiace kvapaliny ploché. Cena od 0,99 EUR

Koncovka valcová

Koncovka valcová

Hadica pre chladiace kvapaliny valcové. Cena od 0,63 EUR

Redukčná rozdvojka

Redukčná rozdvojka

Redukčná rozdvojka na ohybné hadice pre chladiacu kvapalinu. Cena od 1,2 EUR

 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN